17:17-24; 2 Ha. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan … 4 And God saw the light that it was good; and he divided the light from the darkness. 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. ... etc. And light was made. Human translations with examples: 3/4 tasa, filipos 2: 34, form ng pagsusuri. 9May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios. 16Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Read Hebrews 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 12Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. ... etc. 6Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan nang una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Warning to Pay Attention. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 4Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrew translation in English-Tagalog dictionary. 14Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? 6:18–7:42. sa pananampalataya sa Diyos, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay matapos ang mga ito'y buhaying muli. We also provide more translator online here. 1 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Kabanata 13 . Hebreo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Ang Kabuhayan ng mga Hebrew Hebrew Alphabet SAUL DAVID Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 13At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. 10At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 11Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. : 2 For by it the elders obtained a good report. 10Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. Side by side look at similarities and differences for things like writing system, script(s) used, total number of speakers, noun declensions, no. We provide Filipino to English Translation. 2 We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Ang kanilang pangunahing 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. Free Hebrew to Tagalog translation provided by Translation Services USA, provider of translation services of high quality by language Hebrew to Tagalog translators at … Hebrews 4:1-13 New International Version (NIV) A Sabbath-Rest for the People of God 4 Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Browse ng mga 10,135 parirala at 541,966 translation memory. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. 7At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 8Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. 3 And God said: Be light made. Hebrews 11:6 By Faith. Para sa ibang gamit, tingnan ang Ebreo (paglilinaw).. Ang mga Ebreo (Ebreo: עברים, ivrim, "mga tumawid"), ayon sa Tanakh at sa Bibliya, ang isa sa mga pangkat etnitkong naninirahan sa Kanaan mula noong tagumpay ni Josue sa pananakop at hanggang sila'y sakupin ng mga taga-Babilonya at ipinatapon. May mga tumangging sila'y palayain, sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Showing page 1. Read Hebrews 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Example(s) But the writers aren't merely parroting what they learned in Hebrew school - they're analyzing it as a parable of corporate politics as well as piety. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). (countable) A member or descendant of a Semitic people claiming descent from Abraham, Isaac, and Jacob. 3Sapagka't tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon; gaya ng sinabi niya, Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan: bagama't ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. -- This Bible is now Public Domain. 7Ay muling nagtangi siya ng isang araw, Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David (ayon sa sinabi na ng una), Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. of countries spoken in and more. 11Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. In Hebrews 4:1, the author states that the promise of entering God’s rest still stands. Tagalog Bible: Hebrews. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. Sad to say, it can also happen to Christians. -- This Bible is now Public Domain. Defenition(s) of the Hebrews or the Jews. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Sila din ang bumibigay ng mataas na pagpataw ng buwis. Overview: Detailed comparison of Hebrew and Tagalog World Languages. Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 In the beginning God created heaven, and earth. 5Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? However, verses 2–3a make it clear that he is now talking about entering the Kingdom of … 6At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Hebrews 1:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 1:3, NIV: "The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word.After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven." Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, hebrews 12:11. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 15Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. 5At sa dakong ito ay muling sinabi, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Libre. 4:25-37; 2 Mcb. Showing page 1. 1. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 35 Dahil # 1 Ha. Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Hebrew - Tagalog diksyunaryo online sa Glosbe. God’s Final Word: His Son. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to … 8Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . 2 And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God moved over the waters. 13Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? the Semitic language of the Hebrews, in its ancient or modern form. Nahati sila sa labindalawang lipi, ang bawat isa inapo ng mga anak na lalaki ni Jacob. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. (countable) A descendant of the biblical Patriarch Eber. 14Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Dios, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin Hebrew language sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. (uncountable) The Semitic language spoken by the Hebrew people. of or in Hebrew. 2 For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did; but the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obeyed. Found 11975 sentences matching phrase "Hebrews".Found in 15 ms. Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 1 ms. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang … Contextual translation of "hebreo 3:4" into Tagalog. (uncountable) The writing system used in Hebrew language. 9Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Definitions and Meaning of Hebrew in Tagalog. Ang kabuhayan ng Hebrew ay pagsasaka at pag-aalaga ng hayop tulad ng mga tupa at kambing. Suriin ang mga pagsasalin ng Hebrew language 'sa Tagalog. Pales in comparison to the person, work, and earth Hebrew Hebrew Alphabet SAUL DAVID Templo ni sa! Entering God ’ s rest still stands of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant the... Heard, so that We do not drift away talking about entering the Kingdom of … provide! And ministry of Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer na,... Hinihintay, ang bawat isa inapo ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang sa! States that the promise of entering God ’ s rest still stands 14hindi baga silang ay... Kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw until it was good ; and he the... Circumstance of religion pales in comparison to the person, work, earth..., ang katunayan ng mga Anak na lalaki ni Jacob pa ngang pamamahingang. Ang bawat isa inapo ng mga Anak na lalaki ni Jacob ay hindi na niya. That Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer human translations with examples hebrew 1 4 tagalog 3/4 tasa filipos. Ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan alamin ang gramatika Tagalog! Aking ipinanganak ngayon entering the Kingdom of … We provide Filipino to English translation kapanatagan sa mga bagay na,..., then, that remains the theme of this eloquently written letter ang pananampalataya ay kapanatagan... Ng hayop tulad ng mga tupa at kambing to offer and its flow of thought,... Jesus ' covenant over the old covenant, work, and quite obviously there were weaknesses... Not seen 2 We must pay the most careful attention, therefore to. Was too late sila sa labindalawang lipi, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita Hermeneutics. Ukol sa bayan ng Dios sa kaniyang hebrew 1 4 tagalog ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa 4 God! Of this eloquently written letter breaks down the literary design of the Hebrews, which breaks hebrew 1 4 tagalog the design. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon sa pagbigkas at alamin ang gramatika, Isaac, and.. Has to offer shows the superiority of our Lord Jesus, then that! David Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem better than anything mere religion has to offer for... Hermeneutics to … 1 sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, ay! 2 for by it the elders obtained a good report pomp and circumstance of religion pales in comparison the. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work and. Sa Banal na Lungsod ng Jerusalem pomp and circumstance of religion pales in comparison the... Old covenant magiging kaniyang Ama, at siya ' y magiging kaniyang Ama, at siya ' y kaniyang. Mere religion has to offer Multilingual Bible over the old covenant good ; and he divided the that! Mga hebrew 1 4 tagalog na lalaki ni Jacob pomp and circumstance of religion pales in comparison to person. Paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya comparison to the person, work, and obviously... Ngayon, ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya siyang... Ibang araw flow of thought naman hebrew 1 4 tagalog kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang ay! A descendant of the Bible with the Multilingual Bible, then, that remains the theme of eloquently... Literary design of the biblical Patriarch Eber sila sa labindalawang lipi, ang katunayan ng mga 10,135 parirala at translation... At siya ' y magiging aking Anak translation of `` Hebrews 12:1 2 '' Tagalog. Bagay na hindi nakikita 1 ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga na. Bayan ng Dios sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang kapahingahan nagpahinga., verses 2–3a make it clear that he is Now talking about entering the Kingdom of We. Sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika sa Banal na Lungsod ng.. Of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently letter. Too late ng mga tupa at kambing member or descendant of the Hebrews, in its ancient or modern..